Page path:


Zabezpieczenie powierzchni

Chronić to, co ważne

Niezależnie od tego, czy jest to nabrzeże LNG, duży absorber gazu w elektrowni, czy też mała konstrukcja, należy chronić powierzchnie obiektów przemysłowych narażonych na działanie wiatru, warunków atmosferycznych, wody, temperatur technologicznych i czynników chemicznych.

Określenie najlepszego sposobu ich ochrony jest rolą KAEFERA.
Jako specjaliści w dziedzinie izolacji, jesteśmy świetnie przygotowani do dostarczania usług, rozwiązań i pomysłów, które nie tylko ochronią powierzchnie obiektów przemysłowych, ale także zwiększą ich żywotność i wydajność.

Nasze portfolio usług w zakresie ochrony powierzchni:
Planowanie, koncepcja, rozwój i projektowanie
Montaż i instalacja
Serwis i konserwacja
Inspekcja i badania
Zarządzanie projektem i jakością