Page path:


Przemysł

 

Pracujemy na całym świecie, wspierając przemysł,
by w pełni wykorzystać nasze zasoby naturalne.

 

Nasze usługi dla Przemysłu

Icon Insulation
Izolacje przemysłowe
Access
Rusztowania
SP
Zabezpieczenie powierzchni
PFP
Pasywna ochrona przeciwpożarowa
Icon Refractory
Obmurza
Asbestos
Demontaż azbestu

Nasze produkty i systemy w Grupie KAEFER

ENERGY Products®

ENERGY Firecover®
ENERGY Fireshield®
ENERGY Fireboard®
ENERGY Turnbed®
ENERGY SonicBarrier®
ENERGY Dexcoat™
ENERGY Habitat™
ENERGY Boltcover®
ENERGY Deckryl®

Produkty bezpieczeństwa pożarowego

Drzwi przesuwne przeciwpożarowe
Rolety przeciwpożarowe
Bariery przeciwpożarowe

 

Materiał do izolacji termicznej zbiorników na gaz płynny

Płyty izolacyjne KAEFER do zastosowań kriogenicznych

Ten film jest przesyłany przez dostawcę YouTube. Klikając na 'Oglądaj wideo' akceptujesz deklarację o ochronie danych osobowych dostawcy. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez YouTube.
Oglądaj wideo
Oglądaj wideo

Co oferujemy Przemysłowi

 • Inżyniering
 • Planowanie i rozwój
 • Produkcja
 • Dostawa materiałów
 • Montaż i instalacja
 • Serwis i konserwacja
 • Zarządzanie projektem i jakością
 • Inspekcja i badania
 • Audyt termiczny
Process Industry Impression
Zakłady chemiczne SASOL, Niemcy

Gdzie pracujemy dla Przemysłu

 • Zakłady chemiczne i petrochemiczne
 • Rafinerie
 • Przemysł drzewny i papierniczy
 • Przemysł spożywczy
 • Odsalanie wody morskiej
 • Zakłady i terminale LNG, metanolu i etylenu oraz terminale LNG, metanolu i etylenu
 • Magazyny gazu ziemnego i zbiornikowce
 • Cementownie
 • Spalarnie odpadów
 • Platformy produkcyjne na morzu
 • Morskie terminale odbiorcze
 • Platformy wiertnicze na morzu
 • FPSO (pływające jednostki składowania, produkcji i załadunku)
Statoil's Troll A platform
Platforma Statoil's Troll A, fotografia: Øyvind Hagen