Page path:


Fasady przemysłowe

Nasz zakres prac:

  • Wykonawstwo inwestycji budowlanych obejmujące dostawę materiałów oraz prace montażowe.
  • Wykonawstwo modernizacji i remontów istniejących obiektów obejmujące dostawę materiałów oraz prace montażowe.
Pogoria Mall, Dąbrowa Górnicza

Rodzaje wykonywanych prac fasadowych:

  • dostawa oraz montaż płyt warstwowych w zakresie prac elewacyjnych oraz dachowych
  • dostawa oraz montaż systemów kaset, wełny mineralnej, blachy trapezowej w zakresie prac elewacyjnych oraz dachowych
  • dostawa oraz montaż dachów miękkich w zakresie blach trapezowych, wełny mineralnej oraz papy termozgrzewalnej
  • dostawa oraz montaż stolarki drzwiowej, okiennej oraz innych niezbędnych elementów wyposażenia takich jak wyłazy dachowe, naświetla itp.
  • dostawa oraz montaż systemów instalacji odwodnienia
  • dostawa oraz montaż instalacji odgromowej

Gdzie świadczymy nasze usługi

  • obiekty / zakłady przemysłowe typu elektrownie, elektrociepłownie, kopalnie, cementownie etc.
  • obiekty użyteczności publicznej